ការក្លែងបន្លំ Worldcoin អាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកនិងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណា?

នៅក្នុងអាណាចក្រនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Worldcoin បានលេចចេញជាគម្រោងដែលមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ដោយបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីណែនាំនូវឧបករណ៍ពិសេសដែលនឹងត្រូវបានចែកចាយដល់បុគ្គលដែលអាចបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ តើ Worldcoin ជាអ្វី? វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? Worldcoin គឺជាវេទិកាកំណត់អត្តសញ្ញាណឌីជីថលដែលមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យមនុស្សម្នាក់ៗនៅលើពិភពលោកនូវវិធីដ៏ងាយស្រួលមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពួកគេជាមនុស្សពិតប្រាកដ ហើយមិនមែនជា bot ឬ AI algorithm នោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនបង្កើត Worldcoin ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Altman ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការបង្កើត ChatGPT ។ ពិតជានឹកស្មានមិនដល់...