មានអ្វីនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចចរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជា?

ដំណើរទស្សនកិច្ចបីប្រទេស ក្នុងតំបន់អាស៊ាន របស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានគេមើលឃើញថា បានបង្កប់នូវនយោបាយ បន្សាបឥទ្ធិពលចិន និងហ៊ុំព័ទ្ធចិន ដែលជាកេរតំណែលសល់ ពីរដ្ឋបាលលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា និងលោកស្រី ហ៊ីល ឡារី ស្តីពីតុល្យភាព រវាងអាមេរិកនិងចិន នៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេស នៅប្រទេសកម្ពុជា កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន (ឆ្នាំ២០១០)។...