លោក ហ៊ុន សែន ព្រមាន​ប្រទេស​ដែល​ខ្លួនធ្លាប់គាំទ្រដល់រដ្ឋប្រហារ លន់ នល់ កុំ​ឲ្យ​គាំ​ទ្រ​ក្រុម​អ្នក​ធ្វើ​«​បដិវត្តន៍​ពណ៌​»​នៅ​កម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានព្រមានទៅប្រទេសមួយចំនួន ដែលបង្ហាញកង្វល់លើប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា កុំឱ្យសាងកំហុសទី៣ទៀត ខណៈដែលពួកគេជាអ្នកគាំទ្រដល់រដ្ឋប្រហាររបស់​ លោក លន់ នល់ ទម្លាក់សម្តេចនរោត្តម សីហនុ បង្កើតជាសង្គ្រាមឱ្យកម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពុំបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះឡើយ ប៉ុន្តែការថ្លែងសារនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសមួយចំនួន ចេញមុខសម្តែងកង្វល់ចំពោះការកាត់ទោសលើ លោក កឹម...