ការស្ទង់មតិ៖ ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ថា ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​មិន​មាន​ដំណើរការ​ល្អ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ​ទេ

ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន The Associated Pressបាន​បញ្ជាក់​ថា ​ការ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​បង្ហាញ​ថា​មាន​ការ​មិន​អើ​ពើ​ខាង​នយោបាយបាន​រីក​រាលដាល​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​មាន​ការ​បែកខ្ញែក​គ្នា​ បាន​ចេញ​ពី​ការ​រាតត្បាត​ហើយ​ឈាន​ចូល​ដំណាក់កាលងើបឡើង​វិញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យាយី​ដោយ​អតិផរណា​និង​ការភ័យខ្លាច​ការ​មិន​រីក​ចម្រើន​សេដ្ឋកិច្ច។

ប្រជាពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​មិន​សប្បាយ​រីករាយ​អំពី​របៀប​នៃ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិកដែល​កំពុង​ដំណើរការ​នៅ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ​ទេ។ ​ការស្ទង់មតិ​មួយ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់​ការស្រាវជ្រាវ​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ NORCរបស់​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មានThe Associated Press បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​៤៩​ភាគរយ​និយាយ​ថា ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​មិន​ដំណើរការ​ល្អ​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទេ។ការស្ទង់មតិ​នេះ បាន​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មិថុនា។

មាន​តែ​១០​ភាគរយ​និយាយ​ថា ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​កំពុង​ដំណើរការ​ល្អ​ឬ​ល្អ​ណាស់ ខណៈ​ដែល​៤០​ភាគរយ​និយាយ​ថា​ លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ល្អ​បង្គួរ។

គណបក្ស​នយោបាយ​សំខាន់ៗ​២​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក៏​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាប​អំពី​របៀប​ដែល​គណបក្ស​និមួយៗ​កំពុង​លើក​ស្ទួយ​គោលការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យ។

៤៧​ភាគរយ​បាន​និយាយ​ថា​ ពួក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​កំពុង​ធ្វើ​ការងារ​អាក្រក់​ទាក់ទិន​នឹង​គោលការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យ ខណៈ​ដែល​៥៦​ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ស្ទង់មតិ​ទាំង​នោះ​និយាយ​ថា​ពួក​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​អាច​ធ្វើ​ការងារ​ប្រសើរ​ជាង។

សាធារណជន​មិន​ឃើញ​អ្នក​តស៊ូ​មតិ​ច្រើន​សម្រាប់​តម្លៃ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ទេ។ ប្រហែលពាក់កណ្តាលនិយាយថា ប្រធានាធិបតី Bidenសភានិងតុលាការកំពូលកំពុងធ្វើការងារមិនល្អក្នុងការរក្សាតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

ទស្សនៈទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានជំរុញដោយបក្សពួក។ សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ 6 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់និយាយថា លោក Biden កំពុងធ្វើការងារដ៏ល្អមួយ ដើម្បីរក្សាតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ខណៈដែល 4 ក្នុងចំណោម 5 គណបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាគាត់កំពុងធ្វើការងារអាក្រក់ ឬអាក្រក់។ អ្នក​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទំនង​ជា​ច្រើន​ជាង​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ​ការ​អនុវត្ត​របស់​តុលាការ​កំពូល​ថា​អាក្រក់​ណាស់។ សមាជិក​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ ឬ​អ្នក​ប្រជាធិបតេយ្យ​តិច​តួច​គិត​ថា សភា​កំពុង​បំពេញ​ការងារ​បាន​ល្អ។

ប្រហែល 8 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់នៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា គណបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងបរាជ័យក្នុងការរក្សាតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យ ហើយចំនួននៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នានិយាយដូចគ្នាអំពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។

ភាគច្រើននៃសំណួរសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ ហាសិបបីភាគរយមានអារម្មណ៍ថាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សដូចជាពួកគេមិនត្រូវបានតំណាង ហើយ 45% ចោទសួរថាតើផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនត្រូវបានតំណាងឬអត់។

គណបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាច្រើនជាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការនិយាយផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើន (51% vs 38%) ហើយមនុស្សដូចពួកគេ (60% vs 43%) មិនត្រូវបានតំណាងឱ្យបានល្អដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។

សាធារណជនភាគច្រើននិយាយថា ច្បាប់ និងគោលនយោបាយលើបញ្ហាដូចជា ការរំលូតកូន អន្តោប្រវេសន៍ គោលនយោបាយកាំភ្លើង និងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់មនុស្សពេញវ័យភាគច្រើននោះទេ។

សាធារណជនយល់ឃើញគម្លាតដ៏ធំមួយរវាងកត្តាអ្វីដែលគួរ និងកត្តាអ្វីខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលលើច្បាប់ និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ សាធារណជន 71 ភាគរយនិយាយថា អ្វីដែលជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនចង់បាន គួរតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ឬមានសារៈសំខាន់ចំពោះវិធីដែលច្បាប់ និងគោលនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែ 48% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាទស្សនៈរបស់ជនជាតិអាមេរិកពិតជាមានផលប៉ះពាល់។ សាធារណជនជិត 70% និយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែជាកត្តាសំខាន់នៅពេលបង្កើតច្បាប់ រួមទាំង 83% នៃសាធារណរដ្ឋនិង 63% នៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។ សាធារណជនតែពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះដែលគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណើរការបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.